Uusi laatujärjestelmä

ECP otti vuoden alusta käyttöönsä uuden laatujärjestelmän. Laadunhallintajärjestelmä perustuu 2014 voimassa olleeseen SFS-EN ISO 9001 normiin. Laadunhallintaprojektin aloitus oli 1.5.2014 ja auditointi tehtiin 4.12.2014.