Lisää tehoa sellutehtaiden soodakattiloiden sähkösuodattimiin

Sellutehdas Suomessa
Sellutehdas Suomessa (uutiseen liittymätön arkistokuva)

Soodakattiloiden sähkösuodattimien tehokkuutta on mahdollista parantaa merkittävästi

Sellutehtaiden soodakattiloissa on tyypillisesti kattilan rakentamisen yhteydessä asennettu savukaasujen puhdistinlaitteiksi sähkösuodattimet, jotka ovat voineet olla toiminnassa jo vuosikymmeniäkin. Vanha suodatintekniikka on sinä aikana voinut jäädä jälkeen nykyisestä vaatimustasosta, ja saattaa olla muodostunut myös esteeksi selluntuotannon tehokkuuden kehittämiselle.

ECP Group on keväällä 2018 toteuttanut soodakattilan sähkösuodattimien normaalien vuosihuoltojen yhteydessä korkeajännitemuuntajien ja ohjausjärjestelmien modernisoinnin suomalaiselle sellutehtaalle. Modernisoinnin myötä soodakattilan hiukkaspäästöt alenivat alle puoleen aikaisemmasta tasosta, vaikka samassa yhteydessä kattilan tehoa nostettiin merkittävästi. Tehdyn modernisoinnin jälkeen soodakattilan hiukkaspäästöt jäävät myös huomattavasti alle lähitulevaisuuden päästövaatimusten.

Kiertotaloutta parhaimmillaan

Sähkösuodatin toteuttaa kiertotaloutta soodakattilassa. Kattilasta savukaasujen mukana poistuva lentotuhka ja sen sisältämät sellunkeittokemikaalit otetaan sähkösuodattimen avulla talteen ja kierrätetään takaisin selluprosessiin. Mitä tehokkaampi sähkösuodatin soodakattilassa on, sitä suljetummaksi prosessi saadaan. Sekä ympäristö että metsäteollisuusyritys kiittävät.

Lisätietoja ECP Group Oy:n modernisointiratkasuista:

Soodakattilan ilmansuojelulaitteiden tehostusmahdollisuudet:
Pekka Päiviö p. +358 40 553 0677

Korkeajännitemuuntajien ja ohjausjärjestelmien modernisoinnit:
Jyrki Virtanen p. +358 59 525 2913