Tietoiskut

Savukaasunpuhdistus on kiertotaloutta

Savukaasujen sisältämien hiukkasten päästäminen taivaalle on epäviisasta kahdesta syystä: 1) hengitysilmaan levitessään ne altistavat ihmisiä sairauksille ja lyhentävät eliniän odotetta, ja 2) savukaasut pitävät sisällään hyödyllisiä, kiertotaloudelle arvokkaita ainesosia.

Savukaasujen hiukkaset saadaan kestävästi talteen pitkäikäisillä sähkösuodattimilla. Sähkösuodatin varaa hiukkaset ja kerää ne suodattimessa oleviin keräyspintoihin, joista ne kuivissa suodattimissa pudotetaan painovoiman avulla suodattimen pohjalle. Suodattimen pohjalle kertyy näin kuivaa, hienojakoista pölyä, joka olisi muutoin päätynyt savupiipusta taivaalle ja mahdollisesti hengitysilmaan. Kerätty pöly on helppo siirtää jatkokäyttöön.

Käymme alla läpi muutamia asiakkaidemme jatkokäyttöjä sähkösuodattimen keräämälle pölylle.

Tuhkalannoitteet

Image by Alexas_Fotos from Pixabay

Biopoltosta syntyvä, sähkösuodattimen keräämä lentotuhka on sellaisenaan erinomainen metsälannoite. Puutuhka pitää tyypillisesti sisällään pääosin kalkkia (kalsiumia; 10-30%) sekä pienempinä määrinä mm. kaliumia, magnesiumia ja fosforia. Lisäksi tuhkaa voidaan terästää muilla ravinteilla, esim. typellä. Puutuhka on mainio lannoite ja kalkin lähde metsälle1.

Tuhka on pitkäaikainen lannoite. Tuhkalannoituksen vaikutus kestää yli 30 vuotta, ja lisää puuston kasvua jopa 2-4 m3/ha/vuosi.

Suurin osa asiakkaistamme toimittaa nykyään suodattimiemme keräämän puutuhkan lannoitekäyttöön. Kysy referenssejämme kiertotalouteen sopivista biopolton sähkösuodattimista ja tuhkankäsittelyjärjestelmistä!

Kalkkipöly

Sähkösuodattimia käytetään myös kalkkiuunien savukaasujen puhdistuksessa, esimerkiksi sellutehtaiden meesauuneissa. Näistä talteen kerättävä kalkkipöly on arvokasta materiaalia uudelleenkierrätettäväksi jo itse tehtaassa ja sen prosesseissa.

Hyvin kalkkipitoista pölyä syntyy myös tiettyjä kaivannaispolttoaineita poltettaessa.

Toisinaan kerättyä kalkkipölyä on syytä poistaa kierrosta. Tällöin savukaasuista talteenotettu kalkki löytää mainiosti uuden käytön metsä- tai peltolannoitteena, tehostaen yhteytystä ja sen myötä hiilensidontaa.

Olemme viime aikoina vahvistaneet meesauuniemme toimitusreferenssejä. Kysy tarkemmin!

Soodakattiloiden suolapöly

Sellutehtaiden soodakattiloissa otetaan talteen prosessissa tarvittavia suoloja. Kattilan nimi onkin osuvasti englanniksi recovery boiler. Soodakattila on jo sinänsä osa tehtaan sisäistä kiertotaloutta ja sulkee merkittävällä tavalla kemikaalikiertoa.

Soodakattiloissa tarvitaan sähkösuodattimia keräämään talteen savukaasujen mukana prosessista karkaavat suolat. Sähkösuodatin joutuu käsittelemään usein suuriakin määriä suolapölyä, jonka suodattimen pölynkäsittelyjärjestelmät sitten palauttavat takaisin prosessiin. Suolapöly on hyvin tarttuvaa, ja sen talteenotto savukaasuista muilla menetelmillä olisi hankalaa.

Olemme toimittaneet tai toimittamassa useita soodakattiloiden sähkösuodattimia, pääosin ulkomaille. Suomessa olemme modernisoineet jo merkittävän osan soodakattiloiden sähkösuodattimien korkeajännitejärjestelmistä ja tehostaneet siten osaltamme teollista kiertotaloutta. Kiitämme asiakkaitamme luottamuksen osoituksesta, teemme parhaamme ollaksemme sen arvoisina myös näinä vaikeina aikoina.

Tiedustele yksityskohtia suoraan meiltä.

Lisätietoja:
Environmental_systems_services@valmet.com

1 https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/pictures/tuhka_metsanlannoitteena_vtt.pdf

Teetä meillä terässuunnittelusi

ECP Group Oy:llä on vahva osaaminen teollisuuden teräsrakenteiden suunnittelussa. Tarjoamme teräsrakenteiden suunnittelua asiakkaidemme projekteihin.

Pääasiallinen työkalumme on Tekla Structures -ohjelmisto, jolla teräsrakenteiden suunnittelu sujuu kustannustehokkaasti. Suunnittelullamme on monivuotinen kokemus Tekla Structures:in käytöstä.

Tarkista muut suunnittelupalvelumme ja referenssimme sivuiltamme.

Yhteydenotot:
  • Puhelimitse p. +358 20 741 8352

Miltä sähkösuodatin näyttää?

Sähkösuodatin on monimutkainen teräsrakennelma. Suodattimessa saattaa olla satojen tonnien edestä tarkalleen suunniteltuja osia, joiden on osuttava kohdalleen millimetrien tarkkuudella. Suodattimen sisällä on kymmenien tuhansien volttien jännite, joka kerää savukaasujen hiukkaset talteen, monessa tapauksessa uutta käyttötarkoitusta varten.