Pekka Päiviö: Sähkösuodattimien tyypillisimmät viat ja vauriot (pdf)

 Ilmansuojelu on jo vuosikausia ollut yksi kestopuheenaiheista niin median kuin
teollisuudenkin keskuudessa.
 Yhä tiukkenevat päästömääräykset merkitsevät usein kasvavia investointikustannuksia uusia voima- tai teollisuuslaitoksia suunniteltaessa ja toteutettaessa.

 Oma lukunsa ovat myös ne jo olemassa olevat laitokset, jotka joutuvat vanhentuvilla puhdistusyksiköillään tulemaan toimeen kiristyvien päästörajojen kanssa.
 Tämän artikkelin tarkoituksena on tuoda esiin yhdessä tyypillisimmässä savu- ja prosessikaasujen puhdistuslaitteessa sähkösuodattimessa esiintyviä tyypillisiä vikoja
ja ongelmia, sekä korostaa näille laitteille suunnattavan kunnossapidon merkitystä.

 

artikkeli