Ett nytt kvalitetssystem

ECP har börjat använda ett nytt kvalitetssystem från början av året. Kvalitetssystemet grundar sig på SFS-EN ISO 9001 standard i 2014. Projekten började 1.5.2014 och systemet var inspekterat 4.12.2014.