Det nya elektrostatiska filtret filtrerar Loviisa bio-värmen

ECP Groups elfilter i Lovisa biokraftverk (till vänster) Bild Yle/Eric Vasama

Vårt nya elfilter fick visa vad det duger till, när den nya biovärmecentralen i Lovisa invigdes 20.10.2016. Rökgaserna från det nya värmeverket på 10 megawatt filtreras så att partikelutsläppet från kraftverket,intill ett bostadsområde, är mindre än 40 mg/Nm3. ”Elfiltret har lång livslängd och är en tillförlitlig lösning för rening av rökgaserna från biovärmeverk”, konstaterar ECP Group Oy:s projektchef Pekka Sipolainen. ”Underhållsbehovet för elfiltret är avsevärt mindre än för andra filterlösningar som uppnår samma prestanda, särskilt i bioförbränningsanläggningar.” Biovärmeverket producerar värme som täcker det årliga behovet i 3000 enfamiljshus. Själva elfiltret är lika stort som en liten fritidsbostad. På insidan är spänningen 70 000 volt. Lovisa biovärmecentral ägs av Borgå Energi. KPA Unicon levererade värmecentralen till Borgå Energi. ECP Groups elfilter var en del av KPA Unicons leverans. Mer information: Projektchef Pekka Sipolainen 0400-378 229 Borgå Energis infomeddelande

Lämna ett svar