Förändringar i ECP Group Oy

ECP Group Oy vässar sin verksamhet med förnyad ägarstruktur. Bolagets grundare Pekka Vähäkuopus har lämnat bolaget, och Tapani Stipa som under ett års tid har haft befattningen som verkställande direktör övertar tar hans position som styrelsens ordförande i bolaget. I den nya styrelsen ingår förutom Tapani Stipa också Olli-Pekka Päiviö och Jyrki Virtanen, som fortsätter som ägare. ”ECP Group Oy har under sina 15 verksamhetsår uppnått en ledande marknadsposition inom sin egen sektor”, konstaterar Stipa. ”Utifrån denna grund går det bra att utveckla bolaget till att producera lösningar för våra kunders framtida utmaningar. Bioenergimarknaden och luftskyddsbestämmelserna befinner sig i en kraftig politisk omvälvning. Med ECP Group Oy:s stora antal referenser i bakgrunden kan vi erbjuda våra kunder framtidssäkra lösningar.”

Mer information:

Styrelsens ordförande Tapani Stipa, tel. +358 40 5278488