Metsä Fibres sågverk i Villmanstrand värms upp med ren energi

ECP Group Oy har levererat ny luftskyddsutrustning till värmeverket för Metsä Fibre Oy:s sågverk i Villmanstrand. Reningen av rökgaserna sköts nu av ett elfilter levererat av ECP Group. Med hjälp av elfiltret uppfylls alla framtida utsläppsnormer för partikelutsläpp som man har vetskap om.

”Vårt sågverk i Villmanstrand verkar i en stadsmiljö, vilket var skälet till att vi ville vara steget före när det gäller rening av rökgaser”, konstaterar Pia Paakkari, utvecklingschef vid Metsä Group. ”Elfiltrets effektivitet i en krävande miljö har uppfyllt våra förväntningar”.

”Värmeproduktionens driftsäkerhet utgör en central framgångsfaktor för vårt sågverk”, konstaterar fabrikschefen Riku Iisakkala. ”Efter ibruktagningen har elfiltret tillförlitligt renat rökgaserna från vårt värmeverk.”

För den befintliga pannanläggningens krävande ändringsprojekt ansvarade Pekka Päiviö, teknisk direktör vid ECP Group. ”Elfiltret utgör en utmärkt uppdateringslösning till förbränningspannor för biobränsle”, konstaterar Päiviö. ”Rökgaserna från förbränningen av biobränsle medför ofta lättantändliga gnistor som skulle kunna orsaka problem och till och med en brandfara i en annan typ av reningsutrustning för rökgaser. Elfiltret fungerar bra även i den här miljön.”

Ytterligare information

Pekka Päiviö, teknisk direktör, ECP Group Oy, tel. +358 40 553 0677
Riku Iisakkala, fabrikschef, Metsä Fibre Oy, tel. +358 10 46 74299