Mer kraft till elfiltren i cellulosafabrikernas sodapannor

En cellulosfabrik i Finland
En cellulosfabrik i Finland. Arkivbild, Wikimedia.org. Fabriken i bilden är inte nödvändigtvis relaterad till artikeln.

Det går att förbättra effekten på sodapannors elfilter på ett betydande sätt

I vanliga fall har man i samband med bygget av en sodapanna även installerat elfilter som reningsanläggning, och dessa kan redan i det skedet ha varit i bruk i tiotals år. Under den tiden kan den gamla filtertekniken ha halkat efter de nuvarande kravnivåerna, och även blivit ett hinder för utvecklingen av cellulosaproduktionens effektivitet.

Under våren 2018 har ECP Group i samband med den årliga servicen av sodapannornas elfilter genomfört en modernisering av högspänningstransformatorer och styrsystem vid finländska cellulosafabriker. Tack vare moderniseringen har sodapannornas partikelutsläpp sjunkit till under hälften av den tidigare nivån, trots att pannans effekt samtidigt höjdes betydligt. Efter moderniseringen ligger sodapannans partikelutsläpp också märkbart under utsläppsgränsen för den närmaste framtiden.

Cirkulär ekonomi när den är som bäst

Elfilter förverkligar cirkulär ekonomi i sodapannan. Flygaskan som avlägsnas från pannan tillsammans med rökgaserna och de sulfitkokningskemikalier som flygaskan innehåller tas till vara med hjälp av elfiltret och återanvänds i cellulosaprocessen. Ju effektivare elfiltret i sodapannan är, desto mer sluten blir processen. Såväl miljön som skogsindustrin tackar för det.

Mer information om ECP Group Oy:s moderniseringslösningar:

Effektiveringsmöjligheter för sodapannans luftvårdsanläggningar:
Pekka Päiviö, tel. +358 40 553 0677

Modernisering av högspänningstransformatorer och styrsystem:
Jyrki Virtanen, tel. +358 59 525 2913