Elektrostatiskt filter rengör rökgaserna vid Honkalahden saha sågverk

Arkivbild

Stora Ensos Honkalahden saha sågverk förnyade sitt kraftverk under 2017. Det nya kraftverket uppfyller Stora Ensos krav på material- och energieffektivitet. Det ligger också i linje med den nya miljölagstiftningen.

Rökgaserna från den nya kraftverket rengörs med hjälp av ECO Groups elektrostatiska filter. Det nya filtret ingår i referenslistan för ECP Group Oy:s hundratals elektrostatiska filterapplikationer.
”En utsläppsmätning utfördes i slutet av 2017 och resultaten överensstämde med garantivärdena”, konstaterar Markus Ylönen, Operation Manager vid Honkalahden saha. ”Vi är nöjda med produkten”.

ECP Group Oy har under senare år levererat nya elfilter till många mekaniska träbearbetningsanläggningar, antingen i samband med förnyelser av kraftverk eller som en del av moderniseringen av befintliga kraftverk. ”Filtrena vi levererar är optimerade för kundens behov”, förklarar Pekka Päiviö, teknisk direktör hos ECP Group Oy. ”Våra filter klarar olika förbränningsförhållanden bättre än andra lösningar, och möjliggör en kostnadseffektivare verksamhet för våra kunder både med befintliga och framtida miljökrav.”

För mer information:
Teknisk direktör Pekka Päiviö, tel. +358 40 553 0677