Elfilter, som fyller kraven i MCP-direktivet, har levererats till den regionala värmecentralen i Mäntyharju

En ny elfilter till Mäntyharju

ECP Group Oy har levererat ett nytt elfilter till Suur-Savon Sähkös regionala värmecentral i Mäntyharju. Leveransen innebär en ny fas för avgashanteringen i medelstora energiproduktionsanläggningar och garanterar att de partikelformiga utsläppen från värmecentralens värmeproduktion kommer att ligga under EU-bestämmelsernas utsläppsgränsvärden som träder ikraft i december.

”Denna leverans möter en större regleringsförändring, vilket betyder att de medelstora förbränningsanläggningarna, som omfattades av den nationella regleringen, övergår till den EU-styrda regleringen när det gäller utsläpp. I och med MCP-direktivet kommer utsläppskraven att skärpas märkbart jämfört med tidigare, särskilt för de minsta förbränningsanläggningarna. I bioenergianläggningar kan man bäst uppfylla de nya utsläppskraven med elfilter som klarar av varierande processförhållanden”, konstaterar ECP Group Oy:s verkställande direktör Tapani Stipa.

ECP Group Oy är en av Finlands ledande leverantörer av rengöringsanläggningar för rökgaser. Bolaget har levererat cirka 100 elfilter eller moderniseringar av filter under sina 15 verksamhetsår, och bolaget servar en betydande del av industrins och energiproduktionens elfilter som svarar för Finlands goda luftkvalitet.

Den övergripande förnyelsen av Mäntyharjus värmecentral genomförs av Vaasan Kuljetuskanavat Oy. ”Samarbetet med Vaasan Kuljetuskanavat för att genomföra projektet har förlöpt smidigt”, konstaterar ECP Groups projektingenjör Vili Korhonen.

Mer information:
Verkställande direktör Tapani Stipa tel. +358 20 741 8350
Teknisk direktör Pekka Päiviö tel. +358 40 553 0677