Artiklar

Hur ESP ser ut

Elektrofiltret är en komplicerad stålkonstruktion. Vissa delar i filtren kan vara värda flera tusen, och de planeras noggrant och bör väldigt noggrant placeras enligt millimeter. Spänningen inuti filtren är tiotusen volt, och den kan fånga upp partiklar från rökgasen som i många fall sedan används för att återanvändas.