Hur ESP ser ut

Elektrofiltret är en komplicerad stålkonstruktion. Vissa delar i filtren kan vara värda flera tusen, och de planeras noggrant och bör väldigt noggrant placeras enligt millimeter. Spänningen inuti filtren är tiotusen volt, och den kan fånga upp partiklar från rökgasen som i många fall sedan används för att återanvändas.

Med ECP Group:s planeringsverktyg har tiotals detaljer för elektrofilter planerats, som det finns exempel av nedan.

Vi erbjuder våra stålkonstruktioner också för andra behov inom industri.Läs mera här eller
ring oss tel. 020 741 8352.