ECP renar partikelutsläpp for ny bioångsanläggning

ECP Group Oy har tillsatt elfilter till Valios bioångsanläggning i Jyväskyläs mejeriområde. Elfiltret möjliggör för den 6 MW bioångsanläggningen partikelutsläpp i enlighet med bestämmelserna med inhemsk bränsle. "Elfilter är en servicevänlig lösning för anläggningar med biobränsle", konstaterar projektledaren Pekka Sipolainen.…

Ett nytt kvalitetssystem

ECP har börjat använda ett nytt kvalitetssystem från början av året. Kvalitetssystemet grundar sig på SFS-EN ISO 9001 standard i 2014. Projekten började 1.5.2014 och systemet var inspekterat 4.12.2014.