Elfilter, som fyller kraven i MCP-direktivet, har levererats till den regionala värmecentralen i Mäntyharju

ECP Group Oy har levererat ett nytt elfilter till Suur-Savon Sähkös regionala värmecentral i Mäntyharju. Leveransen innebär en ny fas för avgashanteringen i medelstora energiproduktionsanläggningar och garanterar att de partikelformiga utsläppen från värmecentralens värmeproduktion kommer att ligga under EU-bestämmelsernas utsläppsgränsvärden…