Om ECP

ECP Group Oy är ett företag som grundats år 2002 och som erbjuder högklassig kompetens inom miljö- och fastighetsteknik.

Vår miljötekniks- och industrienhet verkar inom kraftverks- och pappersindustrin. Vi har specialiserat oss på industriella system för rengöring av rökgaser. Vi har särskild kompetens inom konstruktion, dimensionering, kontroll och underhåll av luftskyddsutrustningar.

Vi tillhandahåller ett brett sortiment av olika produkter och tjänster inom miljöteknik. Vid sidan av luftskyddsutrustningar och reservdelar har vi bland annat spjällventiler som egna produkter. I Finland samarbetar vi med bland annat Kraftelektronik Ab (Sverige) samt NWL (USA).

ECP Group Oy är den ledande tillverkaren och underhållaren av elfilter i Finland. Vi verkar inom miljöteknik och industri samt fastighetsteknik i Europa och Asien.

Se presentationsvideon om ECP på engelska