FGDD-spjällventiler

FGDD-spjällventiler används typiskt i rökgaskanaler på inlopps- och utloppssidan av elfilter för att avskilja filtret från processen under pågående underhållsarbete, vilket betyder att de måste vara maximalt täta. Typiska användningsändamål är bland annat sodapannor, mesaugnar och kraftverk med fler än ett elfilter.

FGDD-spjällventilerna tillverkas alltid enligt kundens önskemål. Tillverkningsmaterialet kan förutom vanligt konstruktionsstål även vara rostfritt, värmeresistant eller syrafast stål.

Enskilda FGDD-spjällventiler kan tillverkas med spjälldiametrar om ø 1000-3000 mm samt som så kallade dubbelventiler om gasmängderna är stora. I sitt grundutförande är FGDD-spjällventilen kvadratisk, men den kan även tillverkas i cylindriskt utförande.

På FGDD-spjällventilerna används AUMA-don som ställdon, vilket säkerställer att ventilen stängs och öppnas.