Kraft Powercon produkter och tjänster

I Finland är vi agentur för vår samarbetspartner Kraft Powercon AB:s (Kraft) produkter.

I agenturen ingår bland annat följande produkter:

  • transformator/likriktare
  • kontrollutrustning (Microkraft)
  • styrenheter
  • alla övriga produkter i Kraft-sortimentet
  • Krafts reservdelar

Underhålls- och reparationstjänst:

  • årlig kontroll av Kraft-produkter
  • underhåll
  • reparationer
  • felsökning och utredningar