Mätning och samråd

Vi hjälper våra kunder med services liksom

Mätningar:

  • gasdistributionsmätningar
  • Utsläppsmätningar
  • Elektroniska mätningar och optimering

Samråd:

  • Mått på elektrostatiska utfällare
  • Elektroteknisk och mekanisk design
  • Investeringsstöd för ny utrustning
  • installationskontroll, driftsättning och kvittonskontroller
  • Projektledning och kostnadsövervakning

Problemlösning

  • Problem med ESP? Ringa till oss.