Nya elfilter

Vi levererar nya elfilter för bland annat följande processer:

  • bio- och multifuel pannor
  • mesaugn
  • sodapanna
  • övriga processer och skräddarsydda specialfilter

I bild: ECP:s elfilter till fjärrvärmeanläggning, Outokummun Energia Oy 2007