Planering av stålstrukturer

Vi erbjuder våra kunder mångsidig planering med branschledande programvara (Tekla Structures). Vi har erfarenhet av planering för flera av industrins behov med beaktande av branschstandarder såsom Eurokoder. Våra planerare har kandidatexamen i ingenjörskunskap.

Planeringsarbetet kan på begäran även utföras hos kunden. Vi deltar gärna i virtuella samarbetsmodeller. Ring vårt servicenummer 020 7418352 eller be oss ringa upp.

På bilden: ECP Groups utbud av stålstruktursdesign

Resurser

Vi erbjuder hjälp med planeringen av stålstrukturer, snabb ritning av måttritningar och sammanställning av delkataloger. Kunden får av oss tillverkningsbeskrivningar (dwg), installationsbilder och delkataloger (excel). Vi kan också leverera en 3D-modell till kunden (SAT, 3D-DWG).

Vår specialitet är Tekla Structures specialprogram för stålstrukturer, vilket är kostnadseffektivt för industrins behov.

På bilden: ECP Groups konstruerade elektrostatiska filter med detaljer såsom tex tjänsteplattformar

Annan program-kompetens inkluderar mm.:

• 2D-CAD –program: Progecad och Draft sight
• stavstrukturernas kraftberäkningsprogram Jigi
• Microsoft Word & Excel

Tidigare planeringserfarenhet

Kraftverkens elektrostatiska filter, som inkluderar

  • Tjänsteplattformar
  • Stativ för kraftberäkning
  • Takstrukturer
  • Interiör
  • Rökgaskanaler
  • Industrins lay-out –planering
  • Visualisering av stålstrukturer
  • Kraftberäkningar
  • Noterande av stålkvalitet
  • Produktionsledning

Kontaktuppgifter: ECP Group stålplanering tel. 020 741 8352