Senaste nyheterna

Elfilter, som fyller kraven i MCP-direktivet, har levererats till den regionala värmecentralen i Mäntyharju

ECP Group Oy har levererat ett nytt elfilter till Suur-Savon Sähkös regionala värmecentral i Mäntyharju. Leveransen innebär en ny fas för avgashanteringen i medelstora energiproduktionsanläggningar och garanterar att de partikelformiga utsläppen från värmecentralens värmeproduktion kommer att ligga under EU-bestämmelsernas utsläppsgränsvärden…

ECP renar partikelutsläpp for ny bioångsanläggning

ECP Group Oy har tillsatt elfilter till Valios bioångsanläggning i Jyväskyläs mejeriområde. Elfiltret möjliggör för den 6 MW bioångsanläggningen partikelutsläpp i enlighet med bestämmelserna med inhemsk bränsle. ”Elfilter är en servicevänlig lösning för anläggningar med biobränsle”, konstaterar projektledaren Pekka Sipolainen.…